Uitkomsten van de quickscan naar lekkages en vochtproblemen

In mei hebben Eric Ebbers (Technisch Specialist Water Gemeente Groningen) en Doeke van Duinen (bouwkundige) een quickscan uitgevoerd in de wijk, naar aanleiding van de vele lekkages en vochtproblemen. Dit zijn hun bevindingen.

Controleer de onderhoudstoestand bij de buren. Er is een groot verschil in de onderhoudstoestand per woning. Soms veroorzaakt dit een deel van de problemen. Bij het eerste gecontroleerde huis aan de Jan van Galenstraat was de onderhoudstoestand van het huis van de buren bijvoorbeeld slecht, daar moeten veel dingen door de buren worden aangepakt. Hier in goed overleg naar kijken kan een deel van de oorzaken duidelijk maken.

De problemen zijn overal anders omdat het onderhoud overal anders is uitgevoerd. Soms kent dat onderhoud, ook bij je eigen huis, een matige kwaliteit van de technische uitvoering, zoals bijvoorbeeld bij het vervangen van voegwerk: het foutief dichtvoegen van de open stootvoegen veroorzaakt vochtproblemen. Controleer dit.

Bouwwerkzaamheden (ook bij je buren) kunnen soms de oorzaak zijn. Check of er nog recente uitbreidingen of bouwwerkzaamheden zijn geweest. Bij het pand dat het team controleerde aan het Abel Tasmanplein werd de overlast veroorzaakt door vochtdoorslag/koudebrug in de buitenwand bij buren, net boven de vloer, door een recent gemaakte uitbreiding daar. Dit zou op een bouwfout kunnen duiden.

Laat sommige dingen nog aanvullend controleren. Eric en Doeke hebben een aantal zaken niet kunnen controleren, zoals de kwaliteit van de dakbedekking van de bovenste verdiepingen, hoe zit het met het lood/spouwankers in de spouwen en het zink in de goten. Controle hiervan kan aanvullende oorzaken aan het licht brengen.

Aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning kunnen deels de problemen veroorzaken. Schakel bij twijfel altijd het IMG in voor een inspectie.

Voorlopige conclusie: er is vooralsnog geen gemeenschappelijke deler aan te wijzen, behalve de grote factor onderhoud. In de loop van de jaren is er door iedere eigenaar individueel met het onderhoud (en dus verschillend) omgegaan. Als we een wijkbrede aanpak willen, zou een gezamenlijk onderhoudsplan iets kunnen zijn, waarbij we de voorwaarden en adviezen zoals hierboven aan elk herstel- reparatie- of bouwbedrijf kunnen meegeven bij wijze van kwaliteitseisen.

Aanvullende adviezen:

De balkonmuurtjes van de Berlage-stijl huizen zijn te laag. Door balkontegels en nieuwe dakbedekkingen zijn deze minimaal 15 centimeter lager dan toen ze werden gebouwd in de jaren ’30, is het vermoeden. Deze ophogen is veiliger.

We moeten de stand van het grondwater door de jaren heen wel kennen. Die heeft invloed op onze funderingen (ook landelijk in het nieuws geweest) en hier kan nog een onzichtbare oorzaak van de lekkages en vochtproblemen liggen.

Hoe nu verder?

Vanuit de buurtvereniging vragen we de gemeente om een bodem-/grondwateronderzoek en inzicht in de grondwaterstand. In juli proberen we, voor de vakanties aan, nog een bijeenkomst te organiseren, om te kijken of, en zo ja hoe, we de aanvullende punten gezamenlijk willen laten controleren.

Meer nieuws

Op woensdag 19 juni kwamen geïnteresseerde buurtgenoten luisteren naar deelautospecialist van de Gemeente Groningen, Thijs Oost, om te horen of een elektrische …

Overweeg je jouw auto weg te doen omdat je heel af en toe rijdt en de vaste kosten te hoog vindt? Heb …

In mei hebben Eric Ebbers (Technisch Specialist Water Gemeente Groningen) en Doeke van Duinen (bouwkundige) een quickscan uitgevoerd in de wijk, naar …

Onder leiding van bouwkundige Doeke van Duinen start een klein team van experts op 15 mei met een voorinspectie van de wijk. …

Kom je ook kennismaken met de cultuurmakers in de buurt? Na een gezellige uitleg bij Café Bolhuis loop je in groepjes langs …

Op 25 maart sprak een kleine delegatie van onze wijk met Henk Kosmeijer (gebiedsmanager Groningen Zuid) en Imke de Vries (teamleider Techniek …

Archief