Jaarvergadering 2022

Jaarvergadering 2022

Hieronder vindt u de agenda voor de jaarvergadering die op 14 maart 2022 in het Augustinuscollege is gehouden. De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden.

Wilt u graag naar een vergadering komen en bent u nog geen lid? U kunt lid worden via de aanmeldknop op deze website.

Bent u van plan om te komen, dan vragen we u om u aan te melden op info@zeeheldenbuurt.nl. U krijgt dan de stukken toegemaild. Leest u alstublieft het bestuurshandboek van te voren door, vragen en opmerkingen bespreken we ter vergadering. Ook vragen we u de stukken zelf mee te nemen. Ter vergadering liggen alleen een beperkt aantal kopieën van de verantwoording en de begroting klaar.

ALGEMENE LEDENVERGADERING ZEEHELDENBUURT

AGENDA

  1. Welkom en kennismaken
  2. Notulen ALV 4 april 2019
  3. Financiën
  • Verantwoording 2020 en 2021
  • Begroting 2022
  1. Activiteiten                                                                                                                                           Mondeling verslag 2020-2021 en plannen 2022; toelichting vanuit bestuur en de verschillende commissies 

5.  Bestuurshandboek (WBTR): behandelen vragen en opmerkingen, stemmen

6.  Af- en aantreden

  • Evenementencommissie
  • Commissie Zeekracht
  • Kascommissie; leden gezocht
  • Bestuur; voorstellen en voordracht kandidaat

** Stemmen voorgedragen kandidaat

7.  Wat leeft er in de buurt? Uitwisseling en nieuwe initiatieven.

8.  Rondvraag en sluiting

Agenda

Bomen met de Buren
10 december, 2022
16:00
Van Brakelplein
Sint Maarten in de wijk
11 november, 2022
17:00
Oud-Katholieke Kerk, Witte de Withstraat 2
Buurtfeest
3 september, 2022
18:00
Pleintje aan de vijver bij het Van Brakelplein

Facebook

Nieuwsbrief

Als daar aanleiding voor is, sturen we een email-nieuwsbrief met nieuwtjes, uitnodigingen voor vergaderingen en aankondigen van activiteiten. Schrijf u in en blijf op de hoogte van wat er in uw buurt gebeurt.

Word lid

Iedereen in de buurt kan lid worden van de buurtvereniging. Met uw lidmaatschap steunt u de inzet van uw actieve buurtgenoten. Bovendien ontvangt u als lid onze email-nieuwsbrief zodat u altijd tijdig op de hoogte bent van onze activiteiten. Als lid kunt u ook komen meepraten op de ledenvergaderingen. Doe mee en wordt lid.