Update vochtproblemen en lekkages: gesprek met de gemeente

Op 25 maart sprak een kleine delegatie van onze wijk met Henk Kosmeijer (gebiedsmanager Groningen Zuid) en Imke de Vries (teamleider Techniek en Natuur) van de gemeente. Insteek: zo snel mogelijk onderzoek doen naar de oorzaken van onze problemen, zodat een actieplan kan worden gemaakt.

In dit actieplan moet duidelijk staan wie verantwoordelijk is voor welke oorzaken (ProRail, IMG, Waterschappen, gemeente, provincie en/of eigenaren), en dus bij moet dragen aan duurzaam herstel.

De gemeente erkent de complexiteit van de problemen maar wil ook een zekere afstand bewaren, voor het geval blijkt dat zij verantwoordelijkheden heeft gemist of op een andere manier had moeten handelen. Wel komt de gemeente met een voorstel.

Vóór de zomer duidelijke vraag- en probleemstelling voor integraal technisch onderzoek

Vóór de zomer willen we komen tot een goede vraag- en probleemstelling (kadering) waarmee we, indien nodig, een technisch bureau een opdracht kunnen geven voor een grondig integraal onderzoek. In april organiseren we vanuit de wijk een eerste bijeenkomst, die er op is gericht zoveel mogelijk technische kennis aan tafel te krijgen om de kennis uit te wisselen die al aanwezig is. Hierna proberen we tot genoemde vraag- en probleemstelling te komen. Als de leefbaarheid in het geding is kan de gemeente ons bij zo’n onderzoek tegemoet komen in de kosten, maar wil ze die niet volledig financieel dragen. Dit hangt ook af van de opdracht en daarmee kosten van het onderzoek. Wellicht wordt er een eigen bijdrage van bewoners gevraagd, dit houden we dan vanzelfsprekend zo laag mogelijk.

Kun jij ook iets doen?

Bij het technisch overleg willen we zoveel mogelijk kennis uit de eigen wijk aansluiten. Heb jij, of ken jij mensen met, technische kennis? Op het gebied van bodemgesteldheid, waterberging, bouw, herstel, schade, constructies, mijnbouw of een ander vakgebied dat nuttig is hierin? Meld dit dan even bij Marc Wiers Dagnino (via app-groep, zit je daar niet in, vraag je buren even) of de bewonersorganisatie. Wij willen hierbij in ieder geval de eerder geraadpleegde bouwkundige Doeke van Duinen en iemand van het IMG vragen.

Hoe nu verder?

Zoals gezegd richten we ons qua aftrap van het technisch overleg op eind april. Een verslag hiervan vind je dan weer hier op de site van de Zeeheldenbuurt. Tussentijdse berichten lees je in de WhatsAppgroep van de actiegroep. Vervolgstappen volgen dan na april.

Meer nieuws

Op woensdag 19 juni kwamen geïnteresseerde buurtgenoten luisteren naar deelautospecialist van de Gemeente Groningen, Thijs Oost, om te horen of een elektrische …

Overweeg je jouw auto weg te doen omdat je heel af en toe rijdt en de vaste kosten te hoog vindt? Heb …

In mei hebben Eric Ebbers (Technisch Specialist Water Gemeente Groningen) en Doeke van Duinen (bouwkundige) een quickscan uitgevoerd in de wijk, naar …

Onder leiding van bouwkundige Doeke van Duinen start een klein team van experts op 15 mei met een voorinspectie van de wijk. …

Kom je ook kennismaken met de cultuurmakers in de buurt? Na een gezellige uitleg bij Café Bolhuis loop je in groepjes langs …

Op 25 maart sprak een kleine delegatie van onze wijk met Henk Kosmeijer (gebiedsmanager Groningen Zuid) en Imke de Vries (teamleider Techniek …

Archief