Update vochtproblemen en lekkages: gesprek met de gemeente

Op 25 maart sprak een kleine delegatie van onze wijk met Henk Kosmeijer (gebiedsmanager Groningen Zuid) en Imke de Vries (teamleider Techniek en Natuur) van de gemeente. Insteek: zo snel mogelijk onderzoek doen naar de oorzaken van onze problemen, zodat een actieplan kan worden gemaakt.

In dit actieplan moet duidelijk staan wie verantwoordelijk is voor welke oorzaken (ProRail, IMG, Waterschappen, gemeente, provincie en/of eigenaren), en dus bij moet dragen aan duurzaam herstel.

De gemeente erkent de complexiteit van de problemen maar wil ook een zekere afstand bewaren, voor het geval blijkt dat zij verantwoordelijkheden heeft gemist of op een andere manier had moeten handelen. Wel komt de gemeente met een voorstel.

Vóór de zomer duidelijke vraag- en probleemstelling voor integraal technisch onderzoek

Vóór de zomer willen we komen tot een goede vraag- en probleemstelling (kadering) waarmee we, indien nodig, een technisch bureau een opdracht kunnen geven voor een grondig integraal onderzoek. In april organiseren we vanuit de wijk een eerste bijeenkomst, die er op is gericht zoveel mogelijk technische kennis aan tafel te krijgen om de kennis uit te wisselen die al aanwezig is. Hierna proberen we tot genoemde vraag- en probleemstelling te komen. Als de leefbaarheid in het geding is kan de gemeente ons bij zo’n onderzoek tegemoet komen in de kosten, maar wil ze die niet volledig financieel dragen. Dit hangt ook af van de opdracht en daarmee kosten van het onderzoek. Wellicht wordt er een eigen bijdrage van bewoners gevraagd, dit houden we dan vanzelfsprekend zo laag mogelijk.

Kun jij ook iets doen?

Bij het technisch overleg willen we zoveel mogelijk kennis uit de eigen wijk aansluiten. Heb jij, of ken jij mensen met, technische kennis? Op het gebied van bodemgesteldheid, waterberging, bouw, herstel, schade, constructies, mijnbouw of een ander vakgebied dat nuttig is hierin? Meld dit dan even bij Marc Wiers Dagnino (via app-groep, zit je daar niet in, vraag je buren even) of de bewonersorganisatie. Wij willen hierbij in ieder geval de eerder geraadpleegde bouwkundige Doeke van Duinen en iemand van het IMG vragen.

Hoe nu verder?

Zoals gezegd richten we ons qua aftrap van het technisch overleg op eind april. Een verslag hiervan vind je dan weer hier op de site van de Zeeheldenbuurt. Tussentijdse berichten lees je in de WhatsAppgroep van de actiegroep. Vervolgstappen volgen dan na april.

Meer nieuws

Kom je ook kennismaken met de cultuurmakers in de buurt? Na een gezellige uitleg bij Café Bolhuis loop je in groepjes langs …

Op 25 maart sprak een kleine delegatie van onze wijk met Henk Kosmeijer (gebiedsmanager Groningen Zuid) en Imke de Vries (teamleider Techniek …

Op maandag 18 maart worden door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vragen beantwoord rond de lekkages en vochtschades in onze wijk. Drie …

Op donderdag 7 maart geeft Vocal Group Spheres een miniconcertje in ons buurtkerkje om het voorjaar in te luiden. Aanvang 18:30 uur. …

Op 9 februari sprak een delegatie van bewoners, huiseigenaren en een VvE-beheerder van onze wijk bouwkundige Doeke van Duinen over de vele …

Om te weten hoe groot de belangstelling zou zijn voor een eigen zuinige (electrische/hybride) Zeeheldenbuurt-deelauto (dus zonder reclame, niet van MyWheels of …

Archief