Bijeenkomst schimmel, vochtproblemen en lekkages: een verslag.

Het was een vruchtbare avond, de 11de januari in de Oud-Katholieke Kerk onder leiding van Marc Wiers. Er waren ruim 20 buurtgenoten aanwezig en namens de IMG Yvonne Wiltjer en Addy Hooyer.

Verslag: Marc Wiers en Roelfien Nieborg

Bespreking van de enquête
Deze is ons per mail toegezonden door Marc, en is ook te downloaden via deze link. Van de 31 deelnemers waren de meesten eigenaar van een klassieke Berlagewoning, gebouwd in de jaren ’30. Hun huizen hebben bijna alle lekkage- en schimmelplekken, die ondanks pogingen tot herstel vaak terugkeren. Lekdetecties en controles zijn meestal niet gedaan, evenmin als spouwmuur isolatie. Wel had 80% van de groep aardbevingsschade gemeld, die merendeels ook vergoed werd. Echter schade door lekkages of schimmel niet. Aanvullend noemde men nog vanuit de zaal schade door verzakking van schuurtjes en van rioolbuizen, m.n. in de brandgangen.

Ideeën over belangrijkste gemeenschappelijke oorzaak
Als belangrijkste oorzaak wordt toch wel de aardbevingschade genoemd. De verzakkingen, kieren, scheuren en lekkages begonnen veelal na 2012 (beving Huizinge). Ook wordt de mogelijkheid van constructiefouten tijdens de bouw genoemd. Verder de tijdelijke verlaging van het grondwaterpeil in 2017 en eventuele trillingen vanwege de aanleg van het spoorviaduct in de Paterswoldseweg. Tevens het hoge grondwaterpeil, waardoor in de kruipruimtes van sommige huizen permanent water staat. En tenslotte het feit, dat de grondsoort onder de ZHB wisselt: Huizen staan op klei, zand, leem of soms op meerdere grondsoorten en sommige zelfs op palen.

Hoe pakken we dit aan (wijkbreed schadeonderzoek door IMG, wijkbrede renovaties)?
Addy Hooyer zegt, dat het IMG in principe geen wijkbreed onderzoek doet, omdat de situatie vaak per VVE (onder- en bovenwoning) verschilt. Maar in deze wijk, met bijna huis-aan-huis schade zou dit wel zeer praktisch zijn i.v.m. steiger of hoogwerker, vindt ook hij. Hij wil mogelijkheden bekijken. Tenslotte noemt men het onbegrijpelijke feit, dat bij een tweede schademelding, de bewoner zelf deze schade moet constateren, maar hiertoe tegelijkertijd niet van een trap of ladder gebruik mag maken uit veiligheidsoverwegingen. Addy en Yvonne willen dit intern aankaarten. VVE’s gaan in de toekomst belastingplichtig worden. Houd hiermee rekening bij aanvragen.

Onderzoek oorzaken, aanschrijven gemeente
We willen het probleem voorleggen aan een bouwkundige, specialist in jaren ‘30-bouw: Doeko van Duinen. Deze was op deze avond verhinderd, maar komt op vrijdag 9 februari om 10 uur naar het kantoor van Marc (Herestraat 106). Belangstellenden zijn welkom, wel even van te voren aanmelden. Hem leggen we ook de vraag voor of de bodemgesteldheid een oorzaak kan zijn, en of we daarvoor een andere specialist nodig hebben.

Ook willen we een brief namens alle eigenaren/VvE’s aan de gemeenteraad of het College B&W schrijven, zodat ons wijkprobleem in ieder geval op de politieke agenda komt, ook gezien de problemen met de riolering en de bouwwerkzaamheden aan de Paterswoldsewegtunnel. Daarnaast willen we contact met de gemeente over de rioolbuizen en mogelijk het Waterschap Noorderzijlvest.

Tijdens de rondvraag werd nog geopperd om alle schoorstenen die niet meer in gebruik zijn te verwijderen – regelmatig zijn deze ook een bron van wateroverlast en vochtinslag.

IMG
Yvonne Wiltjer wil graag contact houden met de wijk. Zij wijst op de aanwezige folders en meldt dat alle actuele info te vinden is op de IMG-website. We (bewonersoverleg en IMG) komen binnenkort tot een vervolgafspraak.

Vervolgstappen
Er is een app-groep gemaakt door Jeanine Meiners. Aanmelden hiervoor via haar (vanwege AVG niet mogelijk haar nummer hier te plaatsen – mail even naar de bewonersorganisatie, meld je aan via de Zeeheldenapp-groep of, als je zelfs daar niet in zit, vraag een buurtgenoot jou aan te melden). Hier houden we elkaar op de hoogte.
Op 9 februari is er dus de afspraak met de bouwkundige
Begin februari gaat de brief aan de gemeente de deur uit
Eind februari/begin maart is de volgende bijeenkomst

Meer nieuws

Op donderdag 7 maart geeft Vocal Group Spheres een miniconcertje in ons buurtkerkje om het voorjaar in te luiden. Aanvang 18:30 uur. …

Op 9 februari sprak een delegatie van bewoners, huiseigenaren en een VvE-beheerder van onze wijk bouwkundige Doeke van Duinen over de vele …

Om te weten hoe groot de belangstelling zou zijn voor een eigen zuinige (electrische/hybride) Zeeheldenbuurt-deelauto (dus zonder reclame, niet van MyWheels of …

Het was een vruchtbare avond, de 11de januari in de Oud-Katholieke Kerk onder leiding van Marc Wiers. Er waren ruim 20 buurtgenoten …

Nog niks gepland de komende feestdagen? Op 9 december tuigen we onze wijkkerstboom weer samen op. En op oudjaarsavond vieren we samen …

Mama’s en papa’s en opa’s en oma’s en verzorgers en oppassers opgelet! Op 11 november organiseert de bewonersorganisatie weer het jaarlijkse Sint …

Archief